Vložkování komínů a rekonstrukce spalinových cest

Vložkování komínů lze provádět samostatně nebo jako součást kompletní rekonstrukce spalinových cest. Zcela hlavní je vždy zajištění bezpečného odvodu spalin od spotřebičů všech druhů paliv a provedení.

Vložkování komínů

Vložkování komínů je dodatečné opatření komínového průduchu komínovou vložkou. Samotné vložkování komínů se provádí spouštěním komínové vložky nebo jejich komponentů ústím komína. Pro správné připojení spotřebiče je třeba komínovou vložku spojit s připojovací tvarovkou tak, aby byla zaručena těsnost otvoru v komínové vložce. Totéž platí pro všechny další otvory do komínové vložky (čištění kontrola atd).

Kdy volit vložkování komínů

Vložkování komínů se provádí tehdy, je-li zapotřebí vícevrstvá spalinová cesta, která zaručuje za všech provozních podmínek bezpečný odvod spalin od spotřebiče do volného ovzduší. Materiál komínové vložky je použit podle typu spotřebiče a druhu používaného paliva.

Příprava pro vložkování komínů

Před vložkováním komínu je nutno komínový průduch prosondovat. Sondování je způsob kalibrace komínového průduchu za účelem zjištění jeho průchodnosti. Komínová sonda je přípravek sloužící k přezkoušení světlosti komínového průduchu. Ocelový přípravek stanovené délky a šířky při spouštění komínovým průduchem ověřuje možnost opatření průduchu komínovou vložkou.

Poptejte vložkování komínů

Neváhejte nás kontaktovat pomocí formuláře níže či rovnou volejte.

Rekonstrukce spalinových cest

Kompletní rekonstrukce spalinových cest se zpravidla provádí tam, kde je dům na tomto typu vytápění zcela závislý, a spalinové cesty jsou ve stavu, který by mohl přinést nemalou nehodu. Rekonstrukce spalinových cest se tedy provádí především kvůli bezpečnosti.

Poptejte rekonstrukci spalinových cest

Neváhejte nás kontaktovat pomocí formuláře níže či rovnou volejte.

Kontaktní formulář