Čištění a kontrola komínů Praha

Čištění a kontrola komínů jsou dvě zcela neoddělitelné, přímo spolu související a logicky i prakticky na sebe navazující základní činnosti prováděné při výkonu kominického řemesla. 

Čištění komínů Praha

Čištění komínů se provádí buď spouštěním čistícího nářadí ústím komína dolů a následným vytažením, nebo z vybíracích dvířek pomocí kartáče připevněného na ohebné tyči. V dnešní době se i při činnosti jako je čištění komínů využívají technologie usnadňující práci a šetřící materiál, čas a v neposlední řadě i životní prostředí. Jedná se například o různé vysavače a frézky.

Kontrola komínů

Kontrola komínů neboli spalinových cest je jednak dána zákonem, a jednak by ji měl každý majitel aktivního komínu využít již kvůli bezpečnosti sebe samotného, své rodiny a okolí.

Jak se kontrola komínů provádí:

Kontrola komínů má několik částí:

  1. Posouzení bezpečného umístění hořlavých konstrukcí, materiálů a předmětů v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty.
  2. Posouzení neboli kontrola komína z hlediska jeho bezpečnosti a provozuschopnosti
  3. Posouzení bezpečné přístupnosti k vymetacím, čistícím a kontrolním otvorům

Kontrola komínů vyžaduje odbornost

Kontrola komínu - spalinové cesty dle NV 91/2010 sb. § 2 musí být prováděna odborně způsobilou osobou, tedy držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a to jedenkrát ročně.

Zpráva o kontrole komínu

O provedené kontrole nebo čištění komínu - spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu. V případě zjištění závad jsou tyto zjištěné závady oznámeny majiteli i s návrhem na jejich odstranění.

Čištění a kontrola komínů Praha a okolí

Čištění a kontrolu komínů nabízíme především v oblasti Praha a okolí. Kontroly i čištění provádíme jak velkým klientů v jejich průmyslových objektech a administrativních budovách, tak soukromníkům a fyzickým osobám s rodinným domkem. Zajistíme jak pravidelné, tak jednorázové čištění a kontroly komínů.

Poptejte čištění a kontrolu komínů

Neváhejte nás kontaktovat pomocí formuláře níže či rovnou volejte.

Kontaktní formulář