Stavba komínů

Stavba komínů je vždy přizpůsobena druhu komínu. Podle způsobu výroby a montáže rozlišujeme 2 hlavní druhy komínů. Oba druhy dokážeme postavit velmi precizním, odborným a spolehlivých způsobem.

Stavba komínu systémového či individuálního

Stavba každého z komínů má svoje výhody a nevýhody, ale zpravidla o volbě druhu komínu rozhodují podmínky a okolnosti na daném místě.

Stavba systémového komínu

Jedná se o komín, kde se stavba realizuje z kompatibilních dílů jednoho výrobce, který přejímá odpovědnost za komín jako celek.

Stavba individuálního komínu

Jde o komín, jehož stavba probíhá z kompatibilních dílů jednoho nebo více výrobců, odpovědnost přebírá zhotovitel, tedy v našem případě my.

Typy komínů ovlivňují jejich stavbu

Komíny mohou být vestavěné, venkovní, fasádní a svislé kouřovody s funkcí komína.

Vestavěné a venkovní komíny

Vestavěné a venkovní komíny jsou zpravidla zděné (systémové) z tvárnic izolace a keramických vložek.
Výrobci: Schiedel, EKO komíny, CIKO, BLK, Heluz

Fasádní a svislé komíny

Fasádní a svislé kouřovody jsou zpravidla kovové vícevrstvé systémy, které je možno zavěsit na stěnu nebo pevné konstrukce.
Výrobci: Bertrams, OK-SETO, Jeremias, Almeva

Další komíny

Pro kondenzační a turbo kotle může být spalinová cesta tvořena vývodem spalin.
Výrobci: Brilon, Ricom, Regulus

Poptejte stavbu komínu

Neváhejte nás kontaktovat pomocí formuláře níže či rovnou volejte.

Kontaktní formulář