Pasportizace budov

Pasportizace budov, respektive jejich spalinových cest je činnost prováděná za účelem zjištění připojení spotřebičů ke spalinovým cestám.

Kde se provádí pasportizace

Pasportizace se provádí především u bytových domů a dalších budov s velkým počtem připojených spotřebičů. K provedení pasportizace je nutné zabezpečit přístup ke všem připojeným spotřebičům.

Průběh pasportizace budov

Průběh pasportizace je zpravidla realizován kontrolou zaústění každého spotřebiče a zapálením malého množství kouřového prášku, které umožní přiřazení spalinové cesty v nadstřešní části.

Výstup a smysl pasportizace

Po skončení pasportizace je majiteli či objednateli předán nákres situace využití spalinových cest jako nástroj pro provedení potřebných změn či důkaz toho, že je v domě vše v pořádku.

Poptejte pasportizaci budov

Neváhejte nás kontaktovat pomocí formuláře níže či rovnou volejte.

Kontaktní formulář