Revize komínů Praha

Revize komínů provádíme především v Praze a středních Čechách. Jedná se o oficiální kontrolu spalinových cest, ze které dostane klient výstup ve formě písemné zprávy o provedení revize komínu.

Odbornost revize komínů je nezbytná

Revize komínů je oprávněna provádět pouze odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění, a která je zároveň také revizním technikem komínů a spalinových cest. Je proto důležité tento fakt ověřit před objednáním služby. My pochopitelně všechny potřebné certifikáty vlastníme.

Kdy se provádí revize komínů

Revize komínů - spalinové cesty se provádí v těchto situacích:

  • před uvedením spalinové cesty do provozu, nebo po každé stavební úpravě komína
  • při změně druhu paliva
  • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
  • po komínovém požáru
  • při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na jejich výskyt

Zpráva o revizi komínu

O provedené revizi komínu - spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu, která má svoje povinné náležitosti. O těch se zde není třeba detailně rozepisovat.

Poptejte revizi komínu

Neváhejte nás kontaktovat pomocí formuláře níže či rovnou volejte.

Kontaktní formulář